Nota prawna / Prywatność / Pliki cookie

INFORMACJA PRAWNA

Polityka prywatności strony www.lachimera.com

Jesteś podłączony do strony Residence la Chimera w Villasimius. Uzyskując dostęp do tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na obecne warunki użytkowania.

Informacje wydawcy:

Ta strona została opublikowana przez:

La Chimera 2 S.R.L., Siedziba Via Genova n. 6, 09125 CAGLIARI

Tel. 070 301906 – numer VAT 02188690925 E-mail info@lachimera.com

Poniższe Warunki Ogólne regulują użycie (w tym prosty dostęp) stron internetowych, które tworzą stronę internetową LA CHIMERA, w tym treści i usługi w niej dostępne. Każdy, kto uzyskuje dostęp do strony LA CHIMERA (“użytkownik”) akceptuje niniejsze Ogólne Warunki.

Korzystanie z witryny

Użytkownik, który uzyskuje dostęp do tej witryny i korzysta z niej, jest zobowiązany do zaakceptowania i przestrzegania niniejszej Informacji prawnej oraz warunków, które ją uzupełniają w odniesieniu do niektórych usług i zawartości witryny.

Użytkownik jest informowany i akceptuje fakt, że dostęp do tej strony w żaden sposób nie wymaga rozpoczęcia relacji biznesowych z LA CHIMERA. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dobrej wierze i porządkiem publicznym. Ponadto, bez uszczerbku dla uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody LA CHIMERA na wykorzystanie informacji zawartych na stronie wyłącznie do celów informacyjnych, komercyjne wykorzystanie zawartości strony jest zabronione.

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach niezgodnych z prawem i szkodliwych lub w pewien sposób mogących spowodować szkody lub uniemożliwić normalne funkcjonowanie strony.

Korzystając z portalu LA CHIMERA, użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi, interesom lub prawom CHIMERA lub stronom trzecim lub które mogłyby spowodować szkody, uniemożliwić korzystanie z serwisu LA CHIMERA lub uniemożliwić korzystanie z niego. w jakikolwiek sposób normalne korzystanie z witryny.

W odniesieniu do zawartości tej strony jest ona zabroniona:

  • Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie w całości lub w części, chyba że liczysz się z autoryzacją jego prawowitych właścicieli.
  • Wszelkie luki w zabezpieczeniach praw przedstawiciela lub prawowitych właścicieli.
  • Używanie go w celach komercyjnych lub reklamowych.

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub zmian na tej stronie bez uprzedniej zgody LA CHIMERA. W związku z tym LA CHIMERA nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z takich modyfikacji lub modyfikacji dokonanych przez osoby trzecie.

Systemy gromadzenia danych osobowych

Karta kontaktowa: strona internetowa umożliwia użytkownikom kontaktowanie się z LA CHIMERA za pomocą karty, która nie przechowuje żadnych informacji na serwerze, a jedynie wysyła je pocztą e-mail.

Zobowiązania i zobowiązania wobec naszych użytkowników.

LA CHIMERA stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu wykrycia obecności wirusów. Mimo to użytkownik musi mieć świadomość, że środki bezpieczeństwa systemów komputerowych w Internecie nie są całkowicie niezawodne i dlatego LA CHIMERA nie może zagwarantować, że wirusy lub inne elementy, które mogą powodować zmiany w systemach informatycznych (np. oprogramowanie i sprzęt) użytkowników lub w ich dokumentach elektronicznych lub załącznikach w nich zawartych.

W każdym razie LA CHIMERA, jeśli prawnie zobowiązuje się do informowania użytkowników o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Niniejsze Ogólne Warunki stanowią, że żadne prawa intelektualne ani prawa własności przemysłowej nie zostaną przeniesione na LA CHIMERA ani żaden z jej integralnych elementów, reprodukcja, przekształcanie, dystrybucja, komunikacja publiczna, publiczne rozpowszechnianie, wydobywanie, ponowne wykorzystywanie, ponowne składanie jest wyraźnie zabronione użytkownikowi. lub wykorzystanie jakiegokolwiek rodzaju, za pomocą wszelkich środków lub procedur, z wyjątkiem przypadków prawnie dozwolonych lub autoryzowanych przez posiadacza odpowiednich praw.

Użytkownik rozpoznaje i akceptuje całość strony internetowej, klucz, obrazy, rysunki, oprogramowanie, zawartość (w tym strukturę strony, wybór, zamówienie i prezentację), materiały audiowizualne i graficzne, jest chroniony przez markę, prawa autorskie i inne uzasadnione prawa zarejestrowane.

W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że ​​ich uzasadnione prawa własności intelektualnej zostały naruszone w związku z wprowadzeniem pewnych treści w Internecie, musi powiadomić tę okoliczność LA CHIMERA, wskazując:

 

  • Dane osobowe osoby, której dotyczą dane, dotyczące domniemanego naruszenia praw lub wskazać, kto jest jej przedstawicielem, w przypadku gdy skarga została złożona przez osobę trzecią niebędącą osobą zainteresowaną.
  • Zgłaszanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej,
  • akredytację wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźną deklarację, w której zainteresowana strona jest odpowiedzialna za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

Prawo do anulowania

W dowolnym momencie użytkownicy strony internetowej LA CHIMERA mogą ponownie przeglądać, odzyskiwać lub anulować wszystkie lub część danych przechowywanych przez LA CHIMERA. Wystarczy wysłać e-mail na adres info@lachimera.com i poprosić o to.

Linki zewnętrzne

Strony strony LA CHIMERA zawierają linki do innych stron internetowych lub stron trzecich. Jedynym celem linków i umożliwienia użytkownikom dostępu do tych linków, LA CHIMERA nie ponosi odpowiedzialności za problemy, które mogą wyniknąć dla użytkowników w zakresie dostępu do tych linków. Użytkownik, który chce wstawić link do swojej strony internetowej do LA CHIMERA, musi uzyskać pisemną zgodę LA CHIMERA. Wstawienie linku nie oznacza w żadnym przypadku istnienia relacji handlowej między LA CHIMERA a właścicielem strony, z którą link jest ustanowiony, ani w zatwierdzeniu przez część LA CHIMERA jego treści lub usług.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe

Użytkownikom poucza się, że teksty dotyczące prywatności i ochrony danych LA CHIMERA zostały zaktualizowane po raz ostatni w dniu 20/04/2018.

Ta polityka prywatności może być różna w zależności od wymogów prawnych lub samoregulacji, dlatego zalecamy, aby użytkownicy odwiedzali ją na okres czasu. Będzie obowiązywać w przypadku, gdy użytkownicy zdecydują się wypełnić jeden z formularzy wniosków o informacje dostępnych na stronie internetowej, z której gromadzone są dane osobowe.

LA CHIMERA informuje użytkowników, że jest właścicielem osobistej bazy danych uzyskanej z sieci, a uzyskane dane będą traktowane tylko w odpowiedzi na pytania lub prośby, które zostaną nam przesłane.

Korzystając z formularza kontaktu i / lub komentarzy, zobaczysz, jak niektóre pola, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail, są oznaczone gwiazdką (*). Oznacza to, że te pola są obowiązkowe, a formularz nie może zostać wysłany z tymi pustymi polami

Przesyłanie danych osobowych jest obowiązkowe, aby skontaktować się z LA CHIMERA lub dokonać rezerwacji. Niewykonanie żądanych danych osobowych lub nieakceptowanie polityki prywatności oznacza imporrzibilitá of procederé w odpowiedzi na wnioski.

Akceptacja i pozwolenie

Użytkownik oświadcza, że ​​został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, aby zaakceptować i zezwolić na przetwarzanie danych przez LA CHIMERA, w formie i celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.

komercyjne wiadomości e-mail

Zgodnie z prawem LA CHIMERA nie uprawia spamu i nie wysyła żadnych komercyjnych wiadomości e-mail.

COOKIES

Ta strona internetowa, podobnie jak większość portali internetowych, wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy wygody użytkownika.

Poniżej znajdują się informacje o tym, czym są “pliki cookie”, jakie rodzaje plików cookie są używane w tej witrynie, jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce, jak konkretnie wyłączyć instalację plików cookie przez strony trzecie. Aby uzyskać więcej informacji, napisz do nas na adres info@lachimera.com

Wraz z publikacją w dekrecie ustawodawczym nr 1996/2003 oraz nowym przewodnikiem do stosowania europejskiego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, przygotowanym przez Gwaranta Prywatności, wprowadzono szereg zmian w ustawie o ochronie danych osobowych. Usługi IT i e-commerce, które m.in. wpływają na wykorzystanie plików cookie i komercyjnych e-maili. Dzięki dekretowi, z którym wdrażane jest kilka dyrektyw europejskich, wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej przestrzegają Dyrektywy Europejskiej 2009/136 / CE “modyfikacji dyrektywy europejskiej w sprawie ochrony i przetwarzania danych oraz ochrony prywatności w łączność elektroniczna “Artykuł 22.2 ustawy 34/2002. Usługodawcy mogą wykorzystywać urządzenia do przechowywania i pobierania danych w terminalach odbiorcy pod warunkiem, że wyrazili zgodę po przedstawieniu jasnych i pełnych informacji na temat ich wykorzystania, w szczególności w celu przetwarzania danych, w przestrzeganie przepisów prawa organicznego 15/1999, z 13 grudnia, w sprawie ochrony danych osobowych.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki, które niektóre platformy, takie jak strony internetowe, mogą instalować na komputerze użytkownika, smartfonie, tablecie lub telewizorze podłączonym do Internetu. Jego funkcje mogą być bardzo różne: mogą przechowywać preferencje przeglądania, kompilować informacje statystyczne, zezwalać na pewne funkcje techniczne. Czasami pliki cookie są używane do przechowywania podstawowych informacji na temat nawyków przeglądania przez użytkownika lub jego grupę, do pewnego stopnia, w niektórych przypadkach, do rozpoznania go

Dlaczego są ważne?

Pliki cookie są przydatne z różnych powodów. Z technicznego punktu widzenia pozwalają stronom internetowym pracować bardziej elastycznie i dostosowywać się do preferencji użytkownika, na przykład zapamiętując ich język, miasto lub kraj. Pomagają też menedżerom witryn w ulepszaniu oferowanych usług, dzięki informacjom statystycznym, które zbierają za ich pośrednictwem.

W jaki sposób używamy plików cookie?

Surfowanie po stronie internetowej de lachimera.com, zakłada instalację następujących typów plików cookie:

Cookies poprawiające wydajność:

Ten rodzaj plików cookie zachowuje preferencje użytkownika w zakresie niektórych narzędzi lub usług, tak aby nie musiał ich ponownie konfigurować za każdym razem, gdy odwiedzają naszą witrynę, aw niektórych przypadkach mogą być dokonywane przez osoby trzecie. W przypadku Internetu dostosowanego do e-commerce pozwalają na zachowanie informacji o koszyku. Używamy tak zwanych “plików cookie stanu sesji”, aby poprawić nasze usługi i przeglądanie użytkowników. Jeśli zablokujesz lub usuniesz te pliki cookie, witryna będzie nadal działać.

Niezbędne pliki cookie:

Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej, umożliwiając dostęp do sekcji z filtrami bezpieczeństwa. Bez tych plików cookie nie można byłoby korzystać z wielu dostępnych usług.

Pliki cookie reklamowe:

Są to te, które przetwarzane przez nas lub przez strony trzecie pozwalają zarządzać przestrzenią reklamową strony, dostosowując treść reklam do zawartości wymaganej usługi lub do korzystania ze strony internetowej. Dzięki nim można poznać zwyczaje związane z surfowaniem w Internecie i wyświetlać akta reklamowe do profilu nawigacyjnego użytkownika. Nasza strona nie reklamuje się i nie używa tych plików cookie.

Google Analytics:

Google Analytics to bezpłatne narzędzie do analityki internetowej Google, które pozwala właścicielom witryn dowiedzieć się, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z ich witryną. Google Analytics włącza pliki cookie w domenie witryny i wykorzystuje zestaw plików cookie o nazwie “__utma” y “__utmz” w celu zbierania informacji w formie anonimowej i sporządzania raportów na temat trendów witryny bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. Dzięki temu możemy uczyć się nawigacji na naszej stronie i ulepszać ją.

Inne pliki cookie stron trzecich:

Pliki cookie stron trzecich można zainstalować w celu zarządzania i ulepszania oferowanych usług. Elemplo tego wykorzystania to linki do sieci społecznościowych, które umożliwiają udostępnianie zawartości strony internetowej.

Poniżej znajdziesz linki, w których znajdziesz informacje o tym, jak możesz aktywować swoje preferencje w głównych przeglądarkach:

Web: David Oliveras